ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۱۵

  بر در قدیمی آرامگاه سعدی نوشته بود: ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید هزار سال پس از مرگ او گرش بویی بزرگان ما میگفتند، عرفا عاشق شدن را جاودانگی می دانستند. دوش …

  ز خـاک سعدی شیراز بوی عشق آید

  ز خـاک سعدی شیراز بوی عشق آید هزار سال پس از مرگ او گرَش بویی از عشق این پربسامدترین واژه در ادب فارسی بسیار گفتهاند، سرودهاند، تعریف و تفسیر کردهاند.

  زخاک سعدی شیراز بوی عشق آید

  خواهی ز پادشاه سخن داد شاعری بر حدیث من و حسن تو نیفزاید کس حد همین است سخندانی و زیبایی را ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید هزار سال پس از مرگ …

  سعدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۷

  چطور ممکن است از خاک کسی که بندهی صالح خداوند نبوده ، پس از هزار سال بوی عشق به مشام آدمی برسد. ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید هزار سال پس از مرگ او گرش بویی …

  زخاک سعدي شيراز بوي عشق ايد,,,,,,,,,هزار سال بعد مرگ وي گرش بويي

  زخاک سعدي شيراز بوي عشق ايد,,,,,,,,,هزار سال بعد مرگ وي گرش بويي · · چهار سال از نبودت گذشت · حالا هی ادا دربیارید جلو بچه ·

  زخاک سعدی شیراز بوی عشق آید هزار سال پس از مرگ وی گرش بویی

  زخاک سعدی شیراز بوی عشق آید هزار سال پس از مرگ وی گرش بویی. پس از گذشت 8 قرن از کوله بار بستن شیخ عجل از دنیای فانی، اشعار و آموزه های او …

  ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید / هـزار سال پس از مرگ او گرش بویی

  در این میان شیخ اجل سعدی جایگاه ویژه ای دارد . سعدی نمونه یک شخصیت انسانی است که می توان از وی به عنوان الگو نام برد. ، جستجوگر ، در پی رشد وکمال ، مسئول در …

  ز خـاک سعدی شیراز بوی عشق آید هزار سال پس از مرگ او گرَش بویی یه …

  ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید

  این روز بهراستی مناسبترین روزی است که میتوان در آن یاد سعدی را گرامی داشت. نخست اینکه سعدی، به گفتۀ خویش، نگارش یکی از آثار برجستهاش، یعنی گلستان، را در « …

‫0 تعليق

اترك تعليقاً