ص ۳۵ فارسی دهم

  جواب سوالات درس سوم فارسی دهم / صفحه ۳۴ و ۳۵

  جواب قلمرو فکری صفحه ۳۴ درس ۳ فارسی دهم. 1- مترادف و متضاد واژۀ «رفیع» را از متن درس بیابید. ← مترادف: بلند / متضاد: حضیض. 2- از …

  جواب سوال های قلمرو زبانی ، ادبی و فکری درس سوم فارسی دهم

  جواب سوال های قلمرو زبانی ، ادبی و فکری درس ۳ سوم فارسی دهم ؛ در این نوشته از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با پاسخ و جواب سوالات کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی …

  جواب کارگاه متن پژوهی درس ۳ فارسی دهم

  جواب درس سوم فارسی دهم ریاضی ، تجربی و انسانی- پاسخ قلمرو زبانی ، قلمرو فکری و قلمرو ادبی صفحه ۳۴ و ۳۵ درس سوم (پاسداری از حقیقت) فارسی دهم.

  گام به گام درس3 فارسی دهم

  گام به گام درس3 فارسی دهم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات درس3 فارسی دهم.

  کارگاه متن پژوهی درس سوم فارسی دهم

  معنی درس سوم پاسداری از حقیقت فارسی دهم + آرایه های ادبی

  معنی: خون تو (شهادت تو ) به شرف، ارزش و اعتبار داده است. (شهادت تو باعث سرافرازی و نشانه شرافت توست.) تو همچون شامگاه و بامداد پاک و زیبایی و خونت مانند سرخی …

  پاسخ سوالات درس سوم فارسی دهم پاسداری از حقیقت

  پاسخ و جواب سوالات درس سوم کتاب فارسی دهم به صورت گام به گام- جواب کارگاه متنپژوهی، قلمرو ادبی، قلمرو زبانی، قلمرو فکری و گنج حکمت ص 35، 36.

  گام به گام فارسی و نگارش دهم هنرستان

  درس 15 فارسی دهم · درس 16 فارسی دهم · درس11 دفاعی دهم

  جواب قلمرو فکری صفحه 35 درس 3 فارسی (1)

  دوازدهم ریاضی دوازدهم تجربی دوازدهم انسانی. شاه کلید نکات. آموزش نکته به نکته دروس.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً